"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Talih bile deve gibidir: Önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez.

Talih bile deve gibidir: Önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez.