"Düşmanın hata yaparken onu rahatsız etme."

Napoléon Bonaparte

Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.

Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.