"Keyifler değildir yaşamı değerli yapan. Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan."

Bernard Shaw

Şu anki yaşamımızda gelip-geçici bir kiracı gelgeç bir konuk değilim, ben. O benim evim. Ve sahip olacağım tek ev. Sadece buna sahibim.