"Mutsuzluğun tesellisi, onu belli etmekten alınan zevktir."

François de La Rochefoucauld

Sözünüz senediniz kadar sağlam olamaz; çünkü belleğiniz hiçbir zaman onurunuz kadar güvenilir olamaz.