"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür.