"Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür."

Mevlana

Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil kilimin tozunu almaktır.

Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil kilimin tozunu almaktır.