"Ancak kaybedeceğin bir şey yoksa özgürsündür."

Chuck Palahniuk

Sizin hayırlınız,hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.

Sizin hayırlınız,hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.

Din