"Mumun özü; izler bırakan balmumu değil, ışıktır."

Antoine de Saint-Exupéry

Sizin hayırlınız,hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.

Sizin hayırlınız,hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.

Din