"Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz."

Cenap Şahabettin

Sizi gülümsetebilen insanların peşine takılın, çünkü sadece bir gülümseme karanlık bir günü aydınlatabilir.

Sizi gülümsetebilen insanların peşine takılın, çünkü sadece bir gülümseme karanlık bir günü aydınlatabilir.