"Bir plandan yoksun isen, başkasının planının bir parçası olursun."

Samuel Johnson

Siz ne haldeyseniz,başınıza o halde insanlar getirilir.