"Aklın kavradığı ve inandığı her şey başarılabilir."

Napoléon Bonaparte

Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.

Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.