"En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir."

Cenap Şahabettin

Sevme sanatının uygulanabilmesi, inancın da uygulanmasını getirir.

Sevme sanatının uygulanabilmesi, inancın da uygulanmasını getirir.