"İnsanoğlu hiç de kötü yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de."

François Voltaire

Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur.

Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur.