"Mutsuzluğun tesellisi, onu belli etmekten alınan zevktir."

François de La Rochefoucauld

Senden daha talihsiz olana mutluluğundan söz etme.

Senden daha talihsiz olana mutluluğundan söz etme.