"Özgürlük sorumluluk demektir. O yüzden çoğu insan ondan korkar."

Bernard Shaw

Sen ol da, ister yâr ol, ister yara; lütfun da başım üstüne, kahrın da.

Sen ol da, ister yâr ol, ister yara; lütfun da başım üstüne, kahrın da.