"Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır."

Rabindranath Tagore

Sen ol da, ister yâr ol, ister yara; lütfun da başım üstüne, kahrın da.

Sen ol da, ister yâr ol, ister yara; lütfun da başım üstüne, kahrın da.