"Başarının ve paranın zamanı gençliktir."

Oscar Wilde

Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter!

Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter!