"Aşkın gelişi aklın gidişidir."

Antoine Bret

Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter!

Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter!