"Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır."

Thomas Edison

Savaş bir macera değildir, bir hastalıktır. Bir tifüs gibi.

Savaş bir macera değildir, bir hastalıktır. Bir tifüs gibi.