"Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir."

William Shakespeare

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.