"Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler."

Konfüçyüs

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.