"Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır."

George Herbert

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.