"Bir sözün unutulmasına bir kez izin verildiğinde o bir daha hatırlanamaz."

Horatius

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.