"En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır, en başarılı yönetici emretmeden yönetir."

Laozi

Sanatçı, çağının yansıtıcısıdır. Ama nasıl yansıtır? Mesele orada. Duvarıma yazdığım yazı şuydu: Aktaramadığım şey gereksizdir. Mutlaka aktarmak isterim.