"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Sanat, gülü incitmeden gül yaprağına şiir yazmaktır.

Sanat, gülü incitmeden gül yaprağına şiir yazmaktır.