"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Cenap Şahabettin

Sakın ahlak kurallarını çiğnemeyin çünkü öcünü çabuk alır.

Sakın ahlak kurallarını çiğnemeyin çünkü öcünü çabuk alır.