"Bazı hataları erken yapmanın hayatınıza çok büyük yararları olacaktır."

Thomas Henry Huxley

Sahneye çıktığım an sanki bir büyü bir yerlerden aniden gelir ve ruhu size çarpar ve tamamıyle kontrolünüzü kaybedersiniz.

Sahneye çıktığım an sanki bir büyü bir yerlerden aniden gelir ve ruhu size çarpar ve tamamıyle kontrolünüzü kaybedersiniz.