"Bir kandırma ve yanılgının etkisi altında olmasalar insanlar asla özgürlüklerinden vazgeçmezler."

Edmund Burke

Sadece sıkıcı insanlar sıkılır.

Sadece sıkıcı insanlar sıkılır.