"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Sadece sıkıcı insanlar sıkılır.

Sadece sıkıcı insanlar sıkılır.