"Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır."

René Descartes

Sadece sen bu dünyanın daha parlak olmasını sağlayabilirsin.

Sadece sen bu dünyanın daha parlak olmasını sağlayabilirsin.