"İkna her şeyin başıdır."

Kâzım Karabekir

Sadece hayat veren değil, hayat verip hak eden, baba adını taşıyabilir.

Sadece hayat veren değil, hayat verip hak eden, baba adını taşıyabilir.