"Tehlikeden kaçamayan onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir."

Jean de La Fontaine

Sabırlı olan insanlar, her şeyi başarırlar.

Sabırlı olan insanlar, her şeyi başarırlar.