"Sınavlarda akıllıların cevaplayamayacağı soruları aptallar sorar."

Oscar Wilde

Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasib alır.

Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasib alır.