"Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir."

F. Scott Fitzgerald

Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasib alır.

Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasib alır.