"Zamanı, onu seninle birlikte geçirmeye hazır olmayan biriyle geçirme."

Gabriel García Márquez

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir.