"Yalnız taşla duvar olmaz."

Karacaoğlan

Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.

Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.