"İnsanı büyük ya da küçük yapan kendi iradesidir."

Friedrich Schiller

Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.

Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.