"Deniz sakinken dümeni herkes tutar."

Flavius Severus

Pişmanlık, yaptıklarımızdan duyulan acı değil, yaptıklarımızın sonucu olarak başımıza gelecekler karşı duyulan korkudur.