"Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır."

Bernard Shaw

Pişmanlık, ilk insandan torunlarına mirastı.