"İnanç dağları yerinden oynatır, fakat sadece bilgi doğru yere oturtabilir."

Joseph Goebbels

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.