"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.