"Acı da olsa doğruyu söyleyiniz."

Hz.Muhammed

Pek çok din vardır ama ahlak tektir.