"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

Pek azımız göründüğümüz gibiyiz.

Pek azımız göründüğümüz gibiyiz.