"Her aşk lâyık olduğu kadar yaşar."

Sami Zan

Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler...

Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler...