"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

Ölümün son iyiliği, bir daha olmamasıdır.

Ölümün son iyiliği, bir daha olmamasıdır.