"Aptallıktan başka günah yoktur."

Oscar Wilde

Ölüm keskin bir acıdır. Fakat yaşamadan ölme düşüncesi katlanılmaz bir ızdıraptır.