"Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır."

Marcus Tullius Cicero

Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur.

Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur.