"Algılamak acı çekmektir."

Aristoteles

Ölüm, bilginin son bulması, isteğin bitmesidir.

Ölüm, bilginin son bulması, isteğin bitmesidir.