"Hayal gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da sıkıntı görmesi gerekir."

John Ruskin

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.