"Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı."

Karl Marx

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.