"Bakımsız çocuklar millet enerjisinin, bakımsız topraklar da vatan enerjisinin kaybedilmesi demektir."

Kâzım Karabekir

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.