"İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Ernest Renan

Ölülerinizi hayırla yâd ediniz.

Ölülerinizi hayırla yâd ediniz.