"Bir insani görevin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir."

Victor Hugo

Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ızdırabı bilerek günah işleyene hayret ederim.