"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Platon

Okunması gereken kitaplar en az okunur.

Okunması gereken kitaplar en az okunur.