"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

Öğrenciler öğretmenlerin hazmettiklerini yerler.

Öğrenciler öğretmenlerin hazmettiklerini yerler.