"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

O işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar.

O işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar.