"Bu dâhil bütün genellemeler yanlıştır."

Friedrich Nietzsche

O işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar.

O işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar.