"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Cenap Şahabettin

O da bir gazi olmak istedi. Fakat ona anlatmak gerekti ki, şehit olmayı göze almayan gazi olamaz.

O da bir gazi olmak istedi. Fakat ona anlatmak gerekti ki, şehit olmayı göze almayan gazi olamaz.