"Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin."

Arif Nihat Asya

Nihilizmin anlamı nedir? En üst değerlerin değersizleşmesi. Hedef yok: 'Niçin'e yanıt verilebilinmiş değil. Ya da verilen yanıtlar yetersiz kalmıştır. Kime göre çünkülerin doğru olduğunu kim bilebilir ki...