"Başarı, insanın isteğini elde etmesi, mutluluk ise, elde ettiğini istemesidir."

Paul Valéry

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.