"Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir."

André Gide

Nerede olursan Allah’tan kork, fenalık yaparsan, arkasından iyilik yap, fena işi silip götürsün, insanlara karşı güzel ahlakla muamele et.

Din