"Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin."

Don Herold

Nerede olursan Allah’tan kork, fenalık yaparsan, arkasından iyilik yap, fena işi silip götürsün, insanlara karşı güzel ahlakla muamele et.

Din