"Tek korktuğum düşman doğadır."

Napoléon Bonaparte

"Ne söyleyeyim?" diye düşünmek, "Niçin söyledim?" diye düşünmekten hayırlıdır.