"Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez."

Şeyh Edebâli

"Ne söyleyeyim?" diye düşünmek, "Niçin söyledim?" diye düşünmekten hayırlıdır.