"Bir hayata mal olan özgürlük özgürlük değildir, özgürlüğe mal olan hayat da hayat değildir."

İçimdeki Deniz

Ne gördüğümüz, büyük ölçüde ne için baktığımıza bağlıdır.